Chairman / Hsu Fu-Cheng​​​​​​
Founding Chairman / Ko Ming-Che​​
Former Chairman / Shen Chuan-Chin​​
Executive Director (Secretary-General) / Yu Ya-Chi​​​​
Executive Director (Chief Financial Officer) / Hsieh Chin-Sung​​​​
Executive Supervisor/ Lai Hsiu-Lan​​​​​​​​
Directors / Lai Ming-Pin, Liu Chung-Jui, Chiang Cheng-Tsang, Lin Che-Yu, Ling Tu, Hsu Sung-Ming​​​​​​
Supervisors / Ku Chu-Ping, Chang Yao-Chin​​​​
Advisory / Honorary Advisory Group (29)​​​​​​​
                   Advisory Group (12)​​​​​​​​